21618
home,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-21618,qi-blocks-1.2.2,qodef-gutenberg--no-touch,stockholm-core-2.4,qodef-qi--no-touch,qi-addons-for-elementor-1.6.2,select-theme-ver-9.6,ajax_fade,page_not_loaded,vertical_menu_enabled,,qode_menu_,qode-wpml-enabled,wpb-js-composer js-comp-ver-6.13.0,vc_responsive,elementor-default,elementor-kit-7

El Pla General és una eina per a marcar el rumb, impulsar un desenvolupament urbanístic concorde als temps i desplegar tot el nostre potencial a nivell físic, econòmic i social.

 

Estem davant un moment important, perquè ens concerneix la tasca de dissenyar la Ses Salines de la dècada vinent, davant el projecte il·lusionant de fer del nostre poble un lloc atractiu per a viure. Es tracta d’un projecte que modelarà la vida de les persones i que, per tant, implica una enorme responsabilitat que considerem que ha de ser compartida.

 

Amb ampli coneixement de la realitat local, buscant l’equilibri urbà, amb coherència i sensibilitat amb les necessitats i aspiracions de la ciutadania, hem de marcar-nos metes realistes i des d’una mirada actualitzada a l’urbanisme sostenible, regenerador, rehabilitador que imposen aquests temps.

Ses Salines ha de consolidar la seua puixança en l’econòmic, atraure inversions i projectes generadors d’ocupació que milloren la qualitat de vida de la ciutadania. El projecte que ens ocupa deu també millorar la integració territorial dins de si reformulant la relació entre nuclis, i fora de si, emmarcant-se en la realitat de l’illa.

 

Observant qüestions com l’eficiència energètica, la salut i l’aprofitament sostenible dels recursos naturals. Amb aquest Nou Pla General traçarem les línies mestres per a avançar cap a un municipi habitable, disfrutable, més verd, accessible i transitable, interconnectada i moderna.

 

Construirem Ses Salines potenciant els nostres senyals d’identitat, millorant la ciutat existent i tornant a formular els espais i funcions no resoltes. Per això l’opinió de la ciutadania és clau en aquest procés, que ha de ser àmpliament participatiu. Per això, et convide que aportacions les teues idees i deixes la teua opinió. És important. Construirem la nostra ciutat junts.

Fases

FASE 1
Elaboració del document d’anàlisi i diagnosi urbanística

Aquesta primera fase consisteix fonamentalment en un procés de treball de recopilació i contrast d’informació. Tant l’Ajuntament com l’equip redactor posaran en comú informació de diverses fonts i tractaran de programar amb precisió els assumptes a abordar. Començarem junts a donar forma al punt de partida, que serà contrastat amb la ciutadania. Per a això, l’equip dissenyarà el programa i els materials de participació específica, que s’activarà en la següent fase.

 

La Informació Urbanística i el corresponent diagnòstic no és una fase autònoma de constitució d’un banc de dades descriptiu, sinó que es constitueix en el moment de formular-se una interpretació objectiva de la realitat urbana i territorial capaç d’identificar els problemes segons la seua rellevància relativa i de descriure les potencialitats del territori que ens conviden a formular processos alternatius.

 

Es disposa un resum de les primeres conclusions per a convidar a la reflexió conjunta.

DOCUMENT DE PARTICIPACIÓ PRÈVIA
FASE 2
Elaboració Avanç del Pla General i dels Plans d’Ordenació Detallada

Aquesta fase té una primera presa de contacte amb la ciutadania i els seus diversos sectors que consisteix en un contrast de les primeres idees extretes de la consulta de fonts disponibles per a arribar a un prediagnòstic útil per a acompanyar al procés de redacció del document.

 

El document d’Avanç, interioritzades les observacions que hagen sigut formulades fins al moment, constituirà l’Esborrany del Pla que serà sotmès, juntament amb el Document Inicial Estratègic, per l’administració autonòmica, a consultes als diferents organismes i administracions com a implicacions en la matèria, que han de pronunciar-se sobre l’Abast d’aquest, així com a associacions i grups amb interessos perquè expressen les seues observacions i informen el document.

 

La participació en aquesta etapa es basarà en la consulta d’un document, lloc a la disposició de l’usuari de la web per a la seua descàrrega, que inclou una primera reflexió sobre la Ses Salines i la seua realitat social i urbanística, situat en l’apartat de la fase anterior, una vegada siga ultimada la mateixa, pel qual s’incita a la seua contraste amb noves aportacions. Aquesta reflexió es podrà aportar mitjançant la bústia de participació, on es guardarà el registre de la participació i es facilitarà el feedback o retroalimentació de la informació aportada, registre que serà utilitzat en les següents comunicacions del procés de redacció i aprovació del Pla General permetent una comunicació més fluida i contínua.

 

El document serà sotmès a exposició pública per a la recepció de suggeriments en un espai i data que l’Ajuntament concretarà i publicitarà per a arribar al màxim nombre de ciutadanes i ciutadans de Ses Salines. La bústia de participació continuarà disponible per a les seues consultes.

FASE 3
Elaboració del document d’Anàlisi del Resultat de la Informació Pública
Una vegada exposat el document d’Avanç i rebudes els suggeriments, es procedeix a l’anàlisi i la contestació d’aquestes. S’elaborarà, en coordinació amb els serveis tècnics municipals, l’anàlisi tècnica i jurídica dels suggeriments i alternatives plantejades, així com dels informes de l’Administració rebuts, amb propostes sobre la seua estimació o no.
S’elaborarà un informe de síntesi del procés de participació on s’inclouran els informes de les administracions competents sobre la proposta del document.
FASE 4
Elaboració del document per a l’Aprovació Inicial i dels Plans d’Ordenació Detallada
Aquesta fase té per objecte l’elaboració dels documents complets del Pla General (PG) i del Pla d’Ordenació Detallada (POD), així com de l’Estudi Ambiental Estratègic conforme al document d’Abast emès per l’òrgan ambiental.

Durant el procés de redacció, en el qual es tindran en compte els resultats del procés de suggeriments de la fase anterior, la ciutadania continuarà disposant de la bústia de participació per a les seues consultes.

Es dissenyaran els materials per a l’exposició pública i la participació. Preguem a la ciutadania que pare atenció a les publicacions que l’Ajuntament realitze per a les convocatòries ciutadanes, on es donaran explicacions sobre el document i s’aclariran els espais de consulta i les maneres d’al·legar a la proposta. És el moment en el qual poden exposar les seues circumstàncies particulars i/o aportar altres visions a la proposta de forma més àmplia.
FASE 5
Estudi i contestació de les al·legacions
Es procedeix a l’anàlisi i sistematització de les al·legacions, informes rebuts i consultes emeses, a la formulació de criteris per a decidir sobre la seua estimació, així com a l’elaboració d’un informe individualitzat d’al·legacions i informes-consultes rebuts. Es redactarà un document de síntesi del procés de participació.

També s’inclouran, segons les estimacions de les al·legacions, les alteracions a incorporar respecte a la fase d’aprovació inicial i la seua valoració sobre la seua incidència en el mateix i elaboració de la documentació completa ajustada a aquestes alteracions. Aquests canvis donaran forma al Document d’Aprovació provisional, que es tramitarà en la següent fase.

En aquesta fase, la participació deixa de tindre un caràcter circular i es converteix en un procés unidireccional d’informació a la ciutadania a través dels mitjans de comunicació habilitats.
FASE 6
Document per a l’Aprovació Provisional del Pla General
Es tracta d’una fase de treball intern on es realitzen els ajustos necessaris a la documentació completa del PG i POD, conforme al document tècnic resultant de la fase d’informació pública, donant així compliment a les exigències de la Declaració Ambiental Estratègica.
FASE 7
Correccions a introduir per a l’aprovació definitiva del Pla General
S’aborda l’esmena les deficiències posades de manifest per l’òrgan del Consell Insular de Mallorca competent per a adoptar la resolució definitiva del PG, o en el seu cas, el compliment les prescripcions a les quals se subjecta aqueixa aprovació.
FASE 8
Correccions a introduir per a l’aprovació definitiva del Pla d’Ordenació Detallada

En el seu cas, introduir en els documents elaborats del POD, la documentació necessària que solvent les deficiències posades de manifest per l’òrgan competent del Consell Insular de Mallorca per a adoptar la resolució definitiva del PG, o en el seu cas, el compliment les prescripcions a les quals se subjecta l’aprovació definitiva.

 

Si fos necessària una nova exposició pública, posteriorment es faran les tasques idèntiques que les quatre fases anteriors.

DESCÀRREGUES DISPONIBLES

Documents

CONTACTE

Bústia de participació

    logo

    Ajuntament de Ses Salines

    Plaça Major, 1. 07640 (Illes Balears)
    Tel. 971 64 91 17

    www.ajsessalines.net